Injectables

LEA Plastic Surgery offers a wide variety of non-surgical options for patients, including injectable and filler treatments such as BOTOX®, JUVEDERM Vollure® and Sculptra® Aesthetic, specializing in alternative procedures such as non-surgical rhinoplasty.

Tại LEA Plastic Surgery, chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn không phẫu thuật cho bệnh nhân, bao gồm các phương pháp điều trị tiêm và bổ sung như BOTOX®, JUVEDERM Vollure® và Sculptra® Aesthetic. Tiến sĩ Goretti Ho Taghva chuyên về các thủ thuật thay thế như tạo hình mũi không phẫu thuật. BOTOX® là một phương pháp điều trị không phẫu thuật, có thể tạm thời làm giảm các đường nhăn từ vừa phải đến nghiêm trọng giữa lông mày. Các loại BOTOX® rất thấp được điều trị thông qua một vài mũi tiêm nhỏ vào cơ, làm dịu cơ và giảm nếp nhăn ở vùng tiêm.

As lines and wrinkles begin to appear with age, more turn to non-surgical injectable and filler treatments as an alternative to surgery. Treatments like these allow men and women the ability to get rid of the signs of aging and achieve a natural, younger look without the need for surgery and lengthy recovery times. Our non-surgical treatments are the ideal option for those looking for a quick way to achieve a younger, more refreshed appearance.

949.945.2468
Directions
Email
Contact Us